Ανακοινώσεις:

ΨΗΦΙΣΜΑ 1o  ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

 

 1. Η με εγκληματικό δόλο κατά του Ελληνικού Λαού παρασιώπηση από την παρούσα κυβέρνηση της «Νέας Δημοκρατίας» θεραπευτικών φαρμάκων, αποδεδειγμένου θεραπευτικού αποτελέσματος, που είναι η ιμικουιμόδη, η οποία παρασκευάζεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με επικεφαλής τον καθηγητή Κωνσταντίνο Πουλά, η ιβερμεκτίνη, η βαρινικλίνη, το αλατόνερο ,και τα μονοκλωνικά αντισώματα,

https://www.youtube.com/watch?v=3aQHvuyOOOg

Φώτης Τζωρτζίδης « Η μάχη μου με τον κορονοϊό »

https://www.youtube.com/watch?v=L_8W8aVxa34

Pronews

https://www.youtube.com/watch?v=znd4ut1P8po

 

 1. Αντίθετα με τις προειδοποιήσεις από τους Διεθνείς Οργανισμούς ΕΜΑ και ΠΟΥ για τις θανατηφόρες παρενέργειες των νέοκυκλοφορημένων, με προσωρινή άδεια, θανατηφόρων «εμβολίων» της Pfizer, της Moderna, της Astra Zeneca  και της Johnson & Johnson,

https://www.youtube.com/watch?v=Oz0kwUorPYw

https://www.youtube.com/watch?v=HPIyyRcFySo

 

 1. Αντίθετα με την απόφαση του ψηφίσματος του     Συμβουλίου της Ευρώπης 2361/2021    της 27ης  Ιανουαρίου 2021,  47 κρατών, το οποίο δηλώνει την μη υποχρεωτικότητα εμβολιασμού αλλά και την επικινδυνότητα των ανωτέρω εμβολίων,

https://norfid.wordpress.com/2021/03/01/%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-2361-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82-%CE%BF/

και το οποίο:

7.3.1 διασφαλίζει ότι οι πολίτες ενημερώνονται ότι  ο    εμβολιασμός ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν πιέζεται πολιτικά, κοινωνικά ή με άλλο τρόπο να εμβολιαστεί, εάν δεν το επιθυμεί.

7.3.2 διασφαλίζει ότι κανείς δεν υφίσταται διακρίσεις για το ότι δεν έχει εμβολιαστεί, λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία του ή επειδή δεν θέλει να εμβολιαστεί.

 

 1. Ακόμα και τα ταχέως αναπτυσσόμενα, ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια ωστόσο, δεν αποτελούν άμεση πανάκεια. 

 

 1. 4. Για να είναι αποτελεσματικά τα εμβόλια, η επιτυχής χρήση τους και η επαρκής πρόσληψη θα είναι καθοριστικής σημασίας. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται τα εμβόλια μπορεί να είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί η πρόκληση για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε αυτά.

 

 1. Αντίθετα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021-953, της 15ης Ιουνίου του 2021 των 27 κρατών μελών της ΕΕ,

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953 

ο οποίος επίσης δηλώνει σαφώς την μη υποχρεωτικότητα εμβολιασμού αμέσως η εμμέσως και την υποχρέωση των κρατών μελών της άμεσης συμμόρφωσης και εφαρμογής:

 

 1. Οι περιορισμοί αυτοί είναι ανάγκη να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ενοσιακού δικαίου, ιδίως τις αρχές της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων.

 

 1. Και να σημειωθεί επειγόντως πρόοδος στις εργασίες για δυσλειτουργικά ψηφιακά πιστοποιητικά COVID-19 τα οποία δεν θα εισάγουν διακρίσεις.

 

 1. 14. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εφαρμογής των αρχών της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων σε σχέση με περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19, επιδιώκοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας.

 

 1. Η έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να οδηγεί σε διακρίσεις με βάση την κατοχή συγκεκριμένης κατηγορίας πιστοποιητικού.

 

 1. Είναι αναγκαίο να αποτρέπονται οι διακρίσεις, άμεσες ή έμμεσες, σε βάρος των προσώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί, για παράδειγμα για ιατρικούς λόγους, επειδή δεν ανήκουν στην ομάδα-στόχο για την οποία χορηγείται ή επιτρέπεται επί του παρόντος το εμβόλιο κατά της COVID-19, όπως τα παιδιά, ή επειδή δεν είχαν ακόμη τη δυνατότητα να εμβολιαστούν ή επέλεξαν να μην το πράξουν

 

62.  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που κατοχυρώνει, ιδίως, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης»), συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος στην ισότητα έναντι του νόμου και της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ελεύθερης κυκλοφορίας και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής. Τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Χάρτη κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

 

 1. Αντίθετα με το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2383 (2021) της 22ας Ιουνίου,

https://www.el.gr/ygeia/health-news/neo-psifisma-kolafos-toy-symvoylioy/,

ο οποίος δηλώνει : «Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης με νέο ψήφισμα στις 22.6.2021, καταφανώς τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκαλούνται από την χρήση των πιστοποιητικών εμβολιασμού για τον Covid-19 και υπογραμμίζει εκ νέου ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός παραβιάζει μια σειρά από θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμα και όταν είναι έμμεσος».

 1. Αντίθετα με τον νόμο 2619/1998 (ΦΕΚ Α’132) άρθρο, της

Ενσωμάτωσης της συνθήκης της 4ης Απριλίου του 1997 στο Oviedo της Ισπανίας, άρθρο 5: « Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του. Το πρόσωπο αυτό θα ενημερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση της επέμβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και κινδύνους που αυτή συνεπάγεται. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συναίνεση το».

http://fst.aua.gr/sites/fst.aua.gr/files/oviedo_convention_gr.pdf

 

 1. Αντίθετα με νόμο 3418/2005. Κάθε υποχρεωτική ιατρική πράξη είναι παράνομη.

 

 1. Αντίθετα μετην αρχή της υπεροχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14548, το οποίο υπερισχύει των Εθνικών Δικαίων των κρατών μελών,

 

Εξαπάτησαν 

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας «κυρία» Σακελαροπούλου σε συνέργεια με τον Πρωθυπουργό της χώρας «κύριο» Μητσοτάκη τον Ελληνικό Λαό, επικαλούμενοι το άρθρο 25 παράγραφο 4 Του εν γνώσει τους καταργημένου ελληνικού συντάγματος, προκειμένου να επιβάλουν τα φονικά σκευάσματα στον ελληνικό λαό και στα παιδιά του:

«Άρθρο 25 παράγραφος 4: «Το κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση  του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης».

         https://www.youtube.com/watch?v=Shh5-UUqPrk

 

        Εψήφισε η παρούσα κυβέρνηση Μητσοτάκη, με την ανοχή όλης της Ελληνικής Βουλής, παραβιάζοντας κάθε έννοια του Ενοσιακού Δικαίου, το οποίο υπαγορεύεται από την Συνθήκη της Λισαβόνας, την τροπολογία για την εκβιαστική υποχρεώτητα του εμβολιασμού στους Έλληνες πολίτες, (Άρθρο 1 ν.4806/2021), η οποία δεν έχει καμία νομική ισχύ,

https://www.protothema.gr/politics/article/1145613/egrithike-i-tropologia-gia-tous-upohreotikous-emvoliasmous/

εν γνώσει της, όχι μόνον της παραβίασης όλων των ανωτέρω ψηφισμάτων, κανονισμών και ενσωματωμένων νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εν γνώσει της για τις θανατηφόρες παρενέργειες, τις οποίες φαίνεται να τις επιδιώκει απροκάλυπτα σε βάρος όλου του Ελληνικού Λαού.

 

Στη βάση όλων των ανωτέρω, ψηφίζουμε υπέρ της καταγγελίας αυτού του Προσχεδιασμένου Εγκλήματος Γενοκτονίας του Ελληνικού Λαού στους κάτωθι φορείς και ζητούμε την άμεση επέμβασή τους για την προστασία μας. 

Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (ΠΕΖΙΚΟ, Ναυτικό ,Αεροπορία.}

Ελληνική αστυνομία, Ελληνική χωροφυλακή ,ΕΜΑΚ }

Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

Ευρωπαίο Εισαγγελέα Κύριο Δημήτρη Ζημιανίτη.

Ιατρικό σύλλογο

Δικηγορικό Σύλλογο

ΠτΔ Κυρία Αικ.  Σακελαροπούλου

ΠΘ Κύριο Κυριάκο  Μητσοτάκη 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιε

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φρανς Τίμερμανς

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ

Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βάλντις Ντομπρόβσκις

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Γραφτείτε στη λίστα ενημέρωσης (newsletter) του "ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ"  για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και την αρθογραφία μας.

Η εγγραφή σας ήταν επιτυχής!

Pin It on Pinterest

Share This